IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,AUKIME KARTU”, 2017 M.

ES PROGRAMA ,,PIENAS VAIKAMS

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS