IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,AUKIME KARTU”, 2021 M.

 

PROGRAMA ,,VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMAS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE” 2021-2022 M.M.

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS 2022-2023

ATNAUJINTA PPRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA (nuo 2022 09 01) 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS