Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“

Lopšelio-darželio vadovai:

Direktorė Rita Prevelienė;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Urbanavičienė;

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rita Alenovič;

vyr.buhalterė Ana Cibulskienė;

sekretorė Irina Chmielevska.

Įstaigos darbo laikas: nuo 6.55 val. iki 18.05 val.

Adresas: Lentvario g.1A, Grigiškės, LT–27102, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 243 2345

El.p.: peledziukasgr1@gmail.com,
            rastine@peledziukas.vilnius.lm.lt

Įstaigos kodas: 190648396