Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2020-08-11 suvestinė  redakcija 2020-08-11)

2020-2021 m.m. Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

2018-2019 m.m. Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

2018-2019 m.m. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

2019 m. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PEDIKULIOZĖS