Nuotolinio darbo tvarkos aprašas, 2020 m.

Prašymas dirbti nuotoliniu būdu, 2020 m.

2020-2021 m.m. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2020-08-11 suvestinė  redakcija 2020-08-11)

Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2021 m. 

2020-2021 m.m. Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

2018-2019 m.m. Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

2018-2019 m.m. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

2019 m. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PEDIKULIOZĖS