Darbo tvarkos taisyklės

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas, (2020 m.)

Prašymas dirbti nuotoliniu būdu (2020 m.)

Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo aprašas

Psichologinio smurto ir mobingo politika

V-2303_Įsakymas ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos parašo pakeitimo”

V-2306_Įsakymas ,,Dėl ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo aprašo”

Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo ir išdavimo tvarkos aprašas

Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (2021 m.) 

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas (2020 m.)

Darbuotojų maitinimosi apskaitos tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas (2018 m.)

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas (2019 m.)

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PEDIKULIOZĖS