2018-2019 m.m. Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

2018-2019 m.m. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

2019 m. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PEDIKULIOZĖS