Darbo tvarkos taisyklės

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas, (2020 m.)

Prašymas dirbti nuotoliniu būdu (2020 m.)

2021-2022 m.m. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2020-08-11 )

Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (2021 m.) 

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas (2020 m.)

Darbuotojų maitinimosi apskaitos tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas (2018 m.)

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas (2019 m.)

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PEDIKULIOZĖS