GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2020-2024

GRIGIŠKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS „PELĖDŽIUKAS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2015-2019 

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

VAIKO TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTIKIMAS DĖL VAIKO/GLOBOTINIO DUOMENŲ TVARKYMO

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO (ĮGYVENDINIMO) ANALIZĖ, 2020 M.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖ, 2019 M. (METINIO 2019 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA)

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖ, 2018 M.

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PROGRAMA 

 

2020-2021 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2019-2020 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

 

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

 

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖŽIUKAS” 2021 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” 2020 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS”  2019 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ D/M ,,PELĖDŽIUKAS” 2018 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ D/M ,,PELĖDŽIUKAS” 2017 M. VEIKLOS PLANAS