GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2020-2024

GRIGIŠKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS „PELĖDŽIUKAS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2015-2019 

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

VAIKO TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTIKIMAS DĖL VAIKO/GLOBOTINIO DUOMENŲ TVARKYMO

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMŲ ANALIZĖ, 2018 M.

 

2018-2020 M.M. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PROGRAMA 

2018-2019 m.m. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

 

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

 

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” 2020 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS”  2019 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ D/M ,,PELĖDŽIUKAS” 2018 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ D/M ,,PELĖDŽIUKAS” 2017 M. VEIKLOS PLANAS