VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS, 2018 M.

2019 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS