INFORMACIJA DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ SKYRIMO PRIEŠMOKYKLINUKAMS NUO 2020-09-01

INTEGRACINIS VALGIARAŠTIS NUO 2020-06-16

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO (2020-07-08 SPRENDIMO NR. 1-595 SUVESTINĖ REDAKCIJA)

INFORMACIJOS PATEIKIMO FORMA DĖL SERGANČIŲ VAIKŲ NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO

 

ES programos ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose” administravimo tvarka