DĖL VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO NUO 2022 M. LIEPOS 1D.

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO NUO 2022 M. LIEPOS 1 D.

SPRENDIMAS DĖL VAIKO IŠLAIKYMO 2022-03-25

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ SKYRIMO PRIEŠMOKYKLINUKAMS NUO 2021-09-01

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ SKYRIMO PRIEŠMOKYKLINUKAMS NUO 2020-09-01

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO (2020-07-08 SPRENDIMO NR. 1-595 SUVESTINĖ REDAKCIJA)

 

ES programos ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose” administravimo tvarka 2021-2022

ES programos ,,Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose” administravimo tvarka 2020-2021

ES programos ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose” administravimo tvarka 2018-2019 m.m.