D A R Ž E L I S

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO  ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (SUVESTINĖ REDAKCIJA 2020-07-11)