D A R Ž E L I S

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, (NAUJAS) 2022-01-01

 

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO  ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (SUVESTINĖ REDAKCIJA 2020-07-11)