D A R Ž E L I S

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VINIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2019-12-04, Nr. 1-303)