Menu Close

Planavimo dokumentai

Strateginis veiklos planas

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2020-2024

GRIGIŠKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS „PELĖDŽIUKAS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2015-2019 

 

Strateginiai tikslai

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO (ĮGYVENDINIMO) ANALIZĖ, 2023 M.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO (ĮGYVENDINIMO) ANALIZĖ, 2022 M.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO (ĮGYVENDINIMO) ANALIZĖ, 2021 M.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO (ĮGYVENDINIMO) ANALIZĖ, 2020 M.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖ, 2019 M. (METINIO 2019 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA)

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖ, 2018 M.

 

Renginių planas

ĮSTAIGOS RENGINIŲ PLANAS 2023-2024 M.M.

ĮSTAIGOS RENGINIŲ PLANAS  2022-2023 M.M.

 

Veiklos planas

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” 2024 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” 2023 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” 2022 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖŽIUKAS” 2021 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” 2020 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS”  2019 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ D/M ,,PELĖDŽIUKAS” 2018 M. VEIKLOS PLANAS

GRIGIŠKIŲ D/M ,,PELĖDŽIUKAS” 2017 M. VEIKLOS PLANAS

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

2023-2024 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2022-2023 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2020-2021 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2019-2020 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

 

Kiti dokumentai

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS PROGRAMA 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO IR VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELĖDŽIUKAS” EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

 

 

Skip to content