Menu Close

Mūsų siekiai

 VIZIJA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas – saugi, nuolat besimokanti, profesionali įstaiga, skatinanti kiekvieną pasitikėti, patirti sėkmę ir didžiuotis savimi, atvira pokyčiams bei bendravimui su vietos bendruomene.

 

MISIJA

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, siekiančias visapusiško vaiko pasirengimo sėkmingam mokymuisi pradinėje mokykloje, sudarančias sąlygas sveikos ir saugios gyvensenos, etninių vertybių formavimui(si), plėtrai bei darnaus santykio su šeima ir bendruomene puoselėjimui.

 

FILOSOFIJA 

„Vaikai – tai gyvenimo gėlės, kurios kartu auga taip, kaip jas prižiūri. Ateities puokštę kurkime kartu“.

Skip to content