VIZIJA 

Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas – moderni ugdymo įstaiga, besiremianti naujausiomis ugdymo technologijomis, atvira nuolatinei kaitai ir bendravimui su vietos bendruomene.

 

MISIJA

Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“ – ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

  • tenkinanti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius ugdytinių poreikius;
  • padedanti pasirengti vaikui sėkmingam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą;
  • teikianti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą.

 

FILOSOFIJA 

„Vaikai – tai gyvi laiškai, siunčiami į ateitį, kurios mes nematysime“.
(Neil Postman)