Menu Close

Bendruomenės pasirengimas

2024 m. Veiklos plane namatytos gairės.

Visi  įstaigos mokytojai dalyvauja Besimokančių darželių tinklo (BDT )mokymuose ,,Įtraukusis ugdymas“ ir kt.

Ugdytinių tėveliams/globėjams suteikiama galimybė dalyvauti  aktualiuose nuotoliniuose Besimokančių darželių tinklo (BDT )mokymuose/diskusijose.

Priešmokyklinio ugdymo  grupių mokytojai  kasmet  dalyvauja  VšĮ „Vaiko labui“ tarptautinėje  programoje „Zipio draugai“.

 

Lopšelis-darželis įsigijęs vizualinės pagalbos korteles ,,Po Ko“.

https://www.ugdymomeistrai.lt/courses/Vizualines-pagalbos-korteliu-rinkinys-PoKo

Ir  komunikacijos priemonių rinkinį  ,,BENDRAUKIME PAVEIKSLĖLIAIS”

https://www.presvika.lt/bendraukime-paveiksleliais#lg=1&slide=7

 

Skip to content