Menu Close

Istorija

1967 m. lapkričio 20 d. Grigiškėse įkurtas dvikalbis lopšelis-darželis. Įstaigoje veikė 12 grupių.

1992 m. lopšelis-darželis reorganizuotas į lietuvišką darželį-mokyklą.

1995 m. lapkričio 8 d. darželis-mokykla pavadintas „Pelėdžiuko“ vardu.

2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu  Nr. 1-1496 ,,Dėl Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželio-mokyklos ,,Pelėdžiukas” struktūros pertvarkos” 2018 m. rugsėjo 1 d. įstaiga tapo Grigiškių lopšeliu-darželiu ,,Pelėdžiukas”.

2018-2019 m.m. įstaigoje dirba 43 darbuotojai: 18 pedagogų, 1 logopedas.

2019-2020 m.m. įstaigoje dirba 48 darbuotojai: 22 pedagogai, 1 logopedas.

2020-2021 m.m. įstaigoje dirba 49 darbuotojai: 20 pedagogų, 1 logopedas.

2021-2022 m.m. įstaigoje dirba 50 darbuotojų: 24 mokytojai.

2022-2023 m.m. įstaigoje dirba 51 darbuotojas: 22 mokytojai

2023-2024 m.m. įstaigoje dirba 53 darbuotojai: 25 mokytojai

…šiek tiek statistikos apie įstaigos grupių/klasių pokyčius…

Mokslo metai Darželio grupės Priešmokyklinio ugdymo grupės Pradinės klasės
1967-1968 12
1992-1993 5 8
1998-1999 4 1 8
1999-2000 4 1 8
2000-2001 4 1 8
2001-2002 4 1 8
2002-2003 4 1 7
2003-2004 4 1 6
2004-2005 4 1 5
2005-2006 5 1 5
2006-2007 5 1 4
2007-2008 5 2 4
2008-2009 5 2 4
2009-2010 5 1 5
2010-2011 6 1 5
2011-2012 5 2 4
2012-2013 6 1 4
2013-2014 6 1 4
2014-2015 5 2 4
2015-2016 5 1 5
2016-2017 4 2 5
2017-2018 4 2 5

 

Mokslo metai Darželio grupės Priešmokyklinio ugdymo grupė
2018-2019 7 1
2019-2020 8 1
2020-2021 7 2
2021-2022 9 1
2022-2023 8 2
2023-2024 9 2
Skip to content