Įstaigos struktūros modelis

Įstaigos darbo taryba

Mokytojų atestacijos komisija

2020-2021 m.m. Mokytojų taryba

2020-2021 m.m. Mokytojų metodinė grupė

2020-2021 m.m. Vaiko gerovės komisija

2020-2021 m.m. Įstaigos kultūros įvaizdžio grupė