ĮSTAIGOJE VEIKIA:

  • LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA;
  • MOKYTOJŲ TARYBA;
  • DARBO TARYBA;
  • MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ;
  • VAIKO GEROVĖS KOMISIJA.