2018-2019 m.m. Mokytojų taryba

2018-2019 m.m. Mokytojų taryba (2019-02-11)

Įstaigos darbo taryba

Įstaigos taryba

2018-2019 m.m. Vaiko gerovės komisija

Ikimokyklinio ugdymo metodinė grupė

Mokytojų atestacijos komisija

Iniciatyvinė darbo grupė, atsakinga už įstaigos kultūros įvaizdžio kūrimą